Maailman Pelastamiseksi

Maailman Tuholle Vastakkaisuudeksi –

laaditusta poliittisen ideologian periaatteista

kommunismista, on ollut apua maailman pelastamiseksi

MAAILMA ON MENOSSA NYT LOPPUA PÄIN

KOSKA JARRUJA NYKYISELLE KEHITYKSELLE EI JUURI OLE

monissa maissa maailmassa.

Raamattu kertoo johtajista, jotka syövät ihmisten lihaa.

Osa maailman hallituksesta
eli todellisesta pelosta maailmanhallituksen murhaajan-osasta, sen takia se

LOI VASTAKKAISEN JÄRJESTELMÄN,
SAADAKSEEN TÄMÄN TOIMINTOJA JARRUIHIN

seuraavat periaatteet ovat itse käytännöllä toimivaksi todetut jarrut,
jotka ovat menestyneesti estäneet
maailman ja maiden kehitystä loppua päin

Hegelin periaatteiden mukaisesti

KAPITALISMILLE eli teesille tuli luoda ja varustaa
VASTAKKAINEN JÄRJESTELMÄ,
kommunistinen Neuvostoliitto eli antiteesi.

Kommunismi oli räätälöity maailman pelastamiseksi

yritykset valtion omistukseen, rajat kiinni, korruptio kielletty.

Näin kolmesta suunnista
maailmanhallituksen jäsenet ovat estäneet

osan maailman hallituksesta -kuoleman käden murhaamaan omia ja maailman
_____________________________________________________________________

MITKÄ OVAT KAIKKI ELEMENTIT
jotka olivat suojanneet valtiot tuhoista
ja mm. kiinan valloituksesta?

-Ensinäkin kommunismin logossa olevat Sirppi ja Vasara

jotka kuvaavat itsenäisen valtion vahvaa maataloutta ja teollisuutta
mitkä ovat valtion sisällä eikä esim. aasiassa.

Vahva oma maatalous ja tärkeä teollisuus ovat myös osa maan puolustusta.

-TERVEYDEN KOHOTTAMINEN

Kommunismiin kuuluu Laadukas ja Ilmainen Terveydenhuolto,

johon kuuluvat yliopistokoulutus ja tärkeät tutkimukset, ovat valtion omistuksessa
ja näin korporaatioiden omistajat eivät voi niitä vääristää.

Seuraamuksena ovat turvalliset rokotteet ja lääkkeet
ja kunnioitetussa asemassa vaihtoehtoislääkintöjä.

Myös tehokkaat luontaisvalmisteet ja tuhansia vuosia tehokkaaksi osoitettu kansanlääkintä, ovat osana terveydenhuoltoa.

Mummoni on parantunut vakavasta syövästä, etäpesäkkeineen tehokkaan rohtoseoksen avulla.

Sekä gmo:sta vapaa ruokaa.

Näiden avulla kansan terveys on kohotettu ja kansa oli vahva torjumaan valloittajien mm. kiinan valloitusta.

KORRUPTIO KOMMUNISMISSA ON KIELLETTY
ja
SULJETUT RAJAT

ovat lakkauttaneet mahdollisuuksia valtioiden kaappauksille
mm. poliitikkojen korruption kautta.

Kommunismin Neuvostoliitossa tehtävänä oli lisäksi pyrkiä saavuttamaan maailmassa rauhan ja se on onnistunut siinä,

tällöin maailmassa Sotia ei juuri ole ollut. Mikä siinä oli niin tehokkaasta?

Kommunistinen puolue on pitänyt suuryritykset valtion omistuksessa,
niin suuryritykset ja niiden takana oleva piiri ei päässyt vaikuttamaan valtion kehitykseen.

Valta oli keskusyksikössä,
jonka päämääränä oli noudattaa ihmisten perusihmisoikeuksia, joihin kuuluu laadukas, ilmainen terveydenhuolto, ilmaista sähköä, ilmaisia asuntoja kansalle, ilmaista vettä, ilmainen laadukas koulutus ja tieteen kehitys.

Tieteen kehitys mahdollisti myös vaihtoehtoislääkinnän kehitystä ja suurta arvostusta.

Huom. lännessä pitkälti tapettuja hoitomuotoja mm. laiteterapia, aaltoterapia, kansanlääkintä ja tehokas homeopatia olivat kommunistisen puolueen vallan aikana tukemia hoitomuotoja.

Kommunismi ei pyrkinyt sotiin korporaatioiden etujen vuoksi
vaan on jarruttanut sotien kehitystä,
mm. toimimalla oppositiona kapitalistissa maissa,
jarruna kapitalistisille puolueille.

Kommunistisen puolueen kansanedustajat kapitalistisissa maissa,
toimimalla jarruna kapitalistisille puolueille
ovat estäneet länsimaiden kehitystä kohti fasismia
estäneet sotien kehitystä

ja estäneet lääketieteellistä fasismia:
ihmisten kuolemia ja vaurioittamisia lääkkeiden avulla

ja vahvistaneet rokotteiden ja lääkkeiden turvallisuutta.

Kapitalistissa maissa
kommunistisen puolueen kansanedustajia ovat
varmistuneet että lapsia ei viettäisi vanhemmista paikkansa pitämättömin perustein, yksityisille
ja sillä ovat estäneet mahdollisuuksia lapsien käytölle lääketeollisuuden koekaniinina,
keskusleirien tavoin.

Kommunismi on estänyt tämäntyyppistä kehitystä,
vaatimalla mm. pitämään suurta sosiaalihuoltoa ja suurterveydenhuoltoa -valtion omistuksessa.

Ja keskitysleireihin liittyen Neuvostoliitto on pelastanut juutalaiset keskitysleiristä 2 maailmansodan aikana.
Kommunististen puolueiden pitäminen ulkomailla on maksanut venäjälle,
mutta jarruttamalla länsimaiden kapitalismia kohti fasismia,

venäjä on säästynyt itse sodista,
silloin ei ollut sotien kehitystä venäjää vastaan.

Ja samalla kun kapitalismi oli jarrutettu, on syntynyt pohjoismaisia hyvinvointivaltioita

Tämän suuren antamisen ja välittämisen kautta
on syntynyt äiti-venäjä käsite.

Ja kaikki maailman aktivistit ovat saaneet Voimia
Neuvostoliiton toimintakäytännöstä

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja varmistamiseen maailmalle.

Nyt kun kommunismi on lähes loppu ajettu venäjällä,

aktivistit maailmassa ovat hyvin heikkoja, ja koska jarruja nykykehitykselle ei juuri ole,
maailma on menossa loppua päin.

Juuri neuvostoliiton kommunismin

toiminta kohti rauhan saamiseen maailmassa
samoin tavoin kuin muidenkin ihmisten perusoikeuksien
kunnioittamiselle maailman laajuisesti,

on edesauttanut se että
Venäjän kommunismi on Kristityn maan kommunismi

Ja muista maista huolehtimisilla ja

omien kansalaisten perusihmisoikeuksista huolehtimisessa, kommunismi venäjällä on noudattanut Jumallamme,

Jumalamme, jonka viesti on kirjoitettu ihmisten Dna:han perusvatimuksia <-

Omani muistoni 1970-90 v. venäjällä Kommunistisen puolueen vallan aikana
Kirkot olivat hyvin ylipidettyä

hyvässä kunnossa, kristinusko korkeassa arvossa venäjällä
ja kirkon työntekijät ovat hyvin palkoja saaneet.

Kommunistinen puolue oli suunniteltu kapitalismin hillitsemiseksi

Ja se että suuryritykset olivat valtion omistuksessa

on estänyt suuryritysten takana olevien
ulkomaalaisen
vaikuttamaan kohti maailman ja maiden tuhoa.

Mutta Kun suuryritykset alkoivat olla yksityisomistuksessa maailmassa
on nähty mihin tilanne johtaa,
esimerkiksi eu-maissa

Kommunismi pitää suuryritykset yhteiskunnallisessa omistuksessa

Jotta vierasvalta ei pääsisi vaikuttamaan valtion kehitykseen
eikä kaappaamaan vallan
samoista syistä korruptio kommunismissa on kielletty.

Kommunismi johtaa
ilmaisten asuntojen antamiseen kansalaisille,
Ilmaisen sähkön, veden, kulttuurin kehitykseen, turvallisiin rokotteisiin, ilmaisen laadukkaan terveydenhuoltoon sekä koulutukseen, tieteen kehitykseen.

Kommunistinen puolue lisäksi

edesauttaa lasten oikeuksien kunnioittamista

ETTEI HEISTÄ TULISI LÄÄKETEOLLISUUDEN KOEKANIINEJA

Järkyttäviä tietoja
LASTEN ELIN FARMI <- lue

Tietoja Kapitalistissa valtioissa ihmisten vammauttamisista mm.

rokotteiden ja lääkkeiden sivuvaikutuksillä

Erona kommunistisiin valtioihin, Kapitalistisissa valtioissa kommunistisen puolueen
kansanedustajia
ovat toimineet vain Oppositiona, Jarrunina kapitalistisille puolueille,
jotta kapitalismi ei kehittyisi länsimaissa sen seuraavalle asteelle, joka on fasismi.

Kapitalistisissa maissa Kommunistisen puolueen tehtävänä on
ollut vain Rajoittaa,
jarruttaa kapitalismin kehitytystä fasismin asteelle.

Ja koska kapitalismilla on taipumusta vääristää vaalituloksia, ei ole mahdollistakaan
että kommunistiset puolueet saisivat riittävän paljon ääniä,

mutta heidän vähäinenkin oleminen eduskunnassa, on ollut tärkeänä- jarruina
kapitalismille.

Kommunistisen puolueen kansanedustajia
ovat varsinkin tehokkaita oppositiona länsimaissa ->

korjaamaan kapitalistien vahingoittavia pyrkimyksiä kohti maiden tuhoa

ja lakkauttamaan kapitalismin kehitystä sotiin,
korporaatioiden etujen vuoksi.

KOMMUNISMI OLI LAADITTU OSALLA MAAILMAN HALLITUKSEN OMILLA JÄSENILLÄ

HEIDÄN ITSENSÄ JA MAAILMAN PELASTAMISEKSI.

He tunsivat henkilökohtaisesti maailmanhallituksen murhaajan osan
Niin sen takia kommunismin kehitykseen on sisältänyt lähes
Kaikki tarvitsevat Elementit,
sen jarruttamiseksi.

Huom. räätälöity,
Ottaen huomioon maailmanhallituksen murhaaja-osan kaikkia vaaroja.

Sen takia kommunismi on onnistunut estämään maailman ja maiden kehitystä kohti loppua.

Ja NL:n kommunismi on pelastanut maailman ennenkin sodista ja tuhoista.

Kommunismiin ei liittynyt pelkät sanat vaan faktat.

eikä paikkansa pitämättömät lupaukset vaan

SELKEÄ IDEOLOGIA
JOKA OLI LAADITTU VUOSIA.

Ja myös sen takia kommunismin käytäntö
on tärkeä koska se

ANTAA VOIMIA KAIKKIEN MAIDEN AKTIVISTEJA TAISTELEMAAN

EPÄOIKEUDENMUKAISUUKSIA VASTAAN

auttaa aktivisteja taistelemaan lännessä rokotteiden ja gmo:n sivuvaikutuksia vastaan,
jotta ihmisistä ei tulisi kodittomia
sekä terveydenhuollon, teollisuuden ja tieteen kehityksen puolesta

ja estämään 3 maailman sodan kehitystä.

Kommunismin teoria muodostaa lisäksi turvapolitiinen pohja

JOTTA ESIM. KIINA EI NIITÄ MAITA VALLOITTAISI

Oman piirin luoma kommunismi, maailman hengessä säilyttämiselle:
Pekka Lahtinen kirjoittaa että:

1850-luvun alussa New Yorkissa on pidetty salaisen kokouksen.
Suunnitelmien mukaan ateistit ja muut kumoukselliset ryhmät tuli yhdistää ”Kommunismi” -nimiseksi internationaaliksi
eli kansainväliseksi työväenliitoiksi.

Ensimmäinen internationaali muodostettiin Lontoossa 28.9.1864

Maailman turvaksi osa maailmanhallituksen jäsenistä on luonut kommunismin

joka on pitänyt keskuspankin ja suuryritykset valtion omistuksessa ja oli
luonteeltaan ateisti.

sillä jotkut uskonnot oli suunniteltu vallankaappauskeinoksi

ja lisäksi sisältävät fasismin tyyppisiä piirteitä

ja korvamaan poliittista ideologia omalla

korporaatio valtaa vastaan.

Kommunismi oli suunniteltu turvapoliittiseksi järjestelmäksi
joka estäisi myös maan orjuuttamista ulkomaalaisilla sisältäpäin.

Kommunismi pitää lisäksi
MEDIAN JA TUTKIMUKSET

VALTION OMISTUKSESSA
Ja sillä varmistaa että

mm. kiinalaiset tai muut mahdolliset vallankaappaajat
eivät vääristelisi tietoja omien etujen mukaisiksi.

Kommunismi pitää tiedustelupalvelun, poliisin,
lääkäritietoja
valtion omassa hallinnassa ja sillä estää
vierasvallalla valtion rakenteiden saastumista.

Kommunismi ei voi säilyä hengessä rikkaiden rinnalla on jo nähty että
tilanne johtaa vaalitulosten vääristelyyn

ja kommunistien ulossaamiseen parlamentista.

Juuri sen takia kommunistisissa maissa, kommunismi olikin suunniteltu yhdenpuolueen järjestelmäksi.

Tämä on erittäin tärkeä periaate, ymmärtämään että kommunistisiin valtioihin
ei voi asettaa kapitalistisia puolueita.

Vallankaappauksia tapahtuu myös suuryritysten kautta
ja poliitikkojen korruption kautta.

Kommunistinen järjestelmä on estänyt

vallankaappauksia myös sisältä päin, ml. kiinan vallankaappauksia.

KOMMUNISTINEN BLOKKI ON ANTANUT TURVAN
omaan blokkiin kuuluville maille.

Kommunismin heikentämisen myötä, tällaista rauhan blokkia ei enää ole,

sen täytyy kehittää seuraavaksi.

Kommunismi kieltää korruptiota, mutta

Kapitalistissa maissa korruptiota riehuu,
mikä antaa mahdollisuus esim.

– kiinan vallankaappauksille, juuri tätä tapahtuukin nyt Eu:ssa.

Kommunismin kokemusta ja historiallista tuntemusta
omaavan venäjän tietyt piirit

haluavat ulos eurasiasta!
……………………………………………………………………….
Kommunismi mm. Venäjällä ja Aasiassa on
suunniteltu estämään kiinan vallankaappauksia.

Kommunismi kohottaa maataloutta ja teollisuutta
ja pitää ne omassa valtiossa,

ja silläkin estää valtioiden joutumista jonkun uusliberalistisen järjestelmän
esim. kiinan vallan alle/ kiinan orjuuteen.

Maailmanhallituksen kohdalta on annettu ohje:

TUHOTKAA KANSALLISET HALLITUKSET

JA LOPUSSA ITSEÄNNE

ja rakkaittanne perheenjäseniä.

Juuri tähän siis päästetäänkin, kun annetaan korporaatioille johtamaan maita

Kommunismin periaatteiden
heikentymisen maailmassa kautta

Voidaan todeta että nyt korporaatio-maailmassa on
kehitellä 3 maailman sota

Kommunismissa voidaan huomata tärkeät

periaatteet maailman pelastamiseksi.

Kommunismi oli suunniteltu sotien lakkauttamiseksi
rauhan saamiseksi.

Ja se on estänyt myös uskonnollisista kansanmurhista.

NL:n kommunistihallinto on varmistanut
että keskuspankki on valtion omistuksessa.

sekä suuryritykset ovat valtion omistuksessa,
verot menivät valtiolle eivätkä vierasvallalle.
myös NL:n rajamaissa

Sama politiikka kommunistien kautta on levittäytynyt Pohjoismaihin ja muualle
nämä olivat turvalliset ajat.
– ei ollut sotien kehitystä,
NL:a vastaan.

Kommunismi ei ole pelkkä teoria, vaan se on
nimenomaan käytännöllä vahvistettu

Kommunismi venäjällä on onnistunut auttamaan maailman, koska sen luomisessa, räätälöinnissä oli huomioitu
kaikki maailmanhallituksen vaarat.

KOMMUNISTISESTA KIINASTA EI OLLUT ONGELMIA KENELLEKÄÄN.

Stalin ei halunnut sotia suomen kanssa,

SUOMEN SODAT OVAT SYNTYNEET SUOMALAISTEN POLIITIKKOJEN KORRUPTION KAUTTA

http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/195174-miksi-suomi-ei-suostunut-stalinin-vaihtokauppaan

KIINA EI OLE KOMMUNISTINEN enää, esim. U. Kittilä kirjoittaa:
”KIINASTA TULI WTO:N JÄSEN

1990-luvun lopulla ja se
TOTEUTTAA INNOLLA AMERIKKALAISVETOISTA UUSLIBERAALIA VAPAATA KAPITALISMIA

Kommunismista on jäljellä vain punainen lippu ja totalitaarinen vallankäyttö”

Kommunismi on toiminut, koska se sisälsi tarvittavia elementtejä.

moni muu Nykyinen järjestelmä johtaa vallankaappauksiin,
maiden orjuuttamisiin ja sitten Kuolemaan (mm.orjina sotiin)

JA NYT VOIMAKAS SUUNTAUS EU-MAIDEN

SIIRTÄMISELLE KIINAN VALLAN ALLE

mikä toteutuu poliitikkojen korruption kautta.

Kommunismi kieltää korruption kokonaan

kommunismi
MYÖS VARMISTAA ETTÄ ARMEIJASSA ON VAIN
oman maan kansalaisia, eikä esim. kiinalaisia

Kommunistit estävät
lisäksi ulkomaalaisten kaappausten leviämistä valtion rakenteisiin.
kuten esim. kiinan
sen takia siellä on hyvä tiedustelupalvelu.

Kommunistisen Järjestelmään voi luottaa koska se on toiminut aikaisemminkin.
maailmanhallituksen vaaroja vastaan.

Korporaatioiden ohjaamana, maailma on menossa loppua päin.

niissä korporaatioiden takana on se osa,
etulyöntiasemassa,
joka haluaa tuhota tämän maailman

KOMMUNISMI LISÄKSI VAATII LAKKAUTTAA SODAT JA FASISMIN

Kommunismi tarkoitta Yhteistä
kommunistit eivät tavoittele etuja harvoille yksityisille
(= suuryritysten omistajille)
vaan koko kansalle,

TÄLLÖIN EI OLE TARVETTA SOTIA
KUN SUURYRITYKSET VALTION OMISTUKSESSA.

Kommunismi venäjällä on kristityn maan kommunismi.

Kun kommunismi on saatu heikoksi venäjällä
niin lähi-idän maat islamilaistuvat.

koraani on muslimeille laki ja perustuslaki.
Lisäksi islam uskoon kuuluu
JIHAD = SOTAA EI MUSLIMEJA VASTAAN.

Kommunistisen venäjän aikana ulkomaalaisilla rahoilla ei annettu

vaikuttaa poliitikkojen valinta-kilpailuun ja valta on pysynyt valtiossa.

Tärkein kokemus on että kommunistinen venäjä

on estänyt maailman tuhon kehitystä ja on estänyt
3 maailman sodan puhkeamisen mahdollisuutta

Näiden saavuttamiseksi on pitänyt tehdä paljon töitä

ja keinot kokonaisena järjestelmänä sisältävät kommunistiseen teoriaan.

MIKÄ JÄRJESTELMÄ OIKEASTI MAAILMAN RAUHAN-

yrittää nyt saavuttaa?

EU:TA, USA:TA JA NATOA

johtavat korporaatiot myös kohti sotia
………………………………..

MIKÄ JÄRJESTELMÄ MAAILMASSA YRITTÄÄ
NYT LAKKAUTTAA SOTIA?

sekä suuryritysten fasismia kohti sotia

sekä kansojen orjuuttamista korporaatioiden takana olevalle piirille.

Mikä järjestelmä nykyisin jarruttaa tätä menoa?

-Tämä jarrutus
on ollut kommunismin tehtävä ->

http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/168490-paaoman-diktatuurista-ja-eduskunnan-korruptiosta

Maailmanhallitus saa maita sen vallan alle ja sitten johtaa maat kuolemaan

Kommunismi on työväenluokan diktatuuri
joka oli suunniteltu vastakkaisen järjestelmänä

saamaan jarruja maailma tuhoavalle kapitalismille, fasismille

Mutta miten ilman diktatuuria voi vastustaa tai jarruttaa nykyisen maailmanhallituksen rikollisia toimintoja,

jotka haluavat Tuhota tätä maailmaa?

Kommunismi oli suunniteltu myös

lataamaan
voimia maailman aktivisteille taistelemaan epäoikeudenmukaisuuksia vastaan.

Kommunismi on tunnettu punaisesta lipusta.
Punainen on välittämisen ja rakkauden väri,
sydän on punainen.

Nyt kun maailma on menossa tuhoon ja sotiin
pitäisi miettiä, mitkä

ELEMENTIT PELASTIVAT MAAILMAN

SODISTA JA TUHOSTA JA TALOUDELLISTA KATASTROFISTA

ja ne ovat

KOMMUNISTISEEN IDEOLOGIAAN KUULUVIA PERIAATTEITA